Bod č.32.:

PROP/3 - Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 762/18 v k. ú. Radčice u Plzně

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanoviska ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MOP7 – Radčice)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (geometrický plán č. 894-2001/2016)
Příloha č.9 (katastrální mapa modrá)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (usnesení RMP č. 45/2016)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:32 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX