Bod č.33.:

PROP/4 - Prodej pozemku p.č. 195/8 a nově vzniklého pozemku p.č. 195/12 v k.ú. Malesice

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP)
Příloha č.3 (stanovisko MO P9)
Příloha č.4 (vyjádření SVSMP vč. Rozhodnutí starosty MO P9)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (geometrický plán )
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (doporučení KNM) (*)
Příloha č.12 (usn. RMP č. 11/2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:33 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX