Bod č.35.:

PROP/6 - Prodej nemovitých věcí na adrese Skvrňanská 28 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko RMO Plzeň 3)
Příloha č.3 (usnesení RMP č. 1140/15 a ZMP 591/15)
Příloha č.4 (foto)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (katastrální mapa)
Příloha č.9 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.10 (usnesení RMP č. 1347/15)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:35 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX