Bod č.37.:

PROP/8 - Prodej spoluvlastnického podílu ½ k celku nemovitých věcí na adrese Husova 46 v Plzni

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Žádost)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanovisko MO Plzeň 3)
Příloha č.4 (usnesení RMP č. 1140/15 a ZMP č. 591/15)
Příloha č.5 (foto)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (letecký snímek)
Příloha č.8 (orientační mapa)
Příloha č.9 (katastrální mapa)
Příloha č.10 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.11 (usnesení RMP 1349/15)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:37 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX