Bod č.8a.:

MAI/3 - Koordinace významných staveb ve městě Plzni v letech 2016 - 2018

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Souhrn staveb)
Informativní zpráva č.2 (Podklady od SŽDC)
Informativní zpráva č.3 (Podklady k modernizaci trati PM-RO)
Informativní zpráva č.4 (Podklady od ŘSD)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:6 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX