Bod č.8b.:

MAI/4 - Realizace významné stavební akce "Uzel Plzeň II."

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:7 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 26.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX