Bod č.9b.:

NámK/5 - Návrh na volbu člena dozorčí rady společnosti PMDP, a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 Písemné prohlášení Mgr. Petra Suchého)
Příloha č.2 (č. 2 Usnesení RMP č. 208 ze dne 19. 2. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:11 rok:2016

13. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 28.1.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX