Bod č.9.:

SVV/1 - Pojmenování ulice v k. ú. Doudlevce p. č. 874 a v k. ú. Radobyčice p. č. 867

(předkladatel:Ing. Maříková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:8 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 15.2.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX