Bod č.10.:

KV/1 - Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 9. zasedání ZMO Plzeň 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Zápis z 13. jednání KV ZMO 3)
Příloha č.2 (Příloha)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 15.2.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX