Bod č.3.:

EK/1 - 34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22. MŠ, 24. MŠ, 32. MŠ a 61. MŠ na Podporu polytechnického vzdělávání v MŠ

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční účelové dotace na Podporu polytechnického vzdělávání v MŠ)
Důvodová zpráva (34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí neinvestiční účelové dotace na Podporu polytechnického vzdělávání v MŠ)
Příloha č.1 (RO 34/2015)
Příloha č.2 (Rozhodnutí č. MŠMT-32666-1/2015)
Příloha č.3 (Sdělení ŠMS/10690/15)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:2 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 15.2.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX