Bod č.5.:

EK/3 - 36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí investiční dotace na realizaci projektu "Vybudování podzemních kontejnerových stání v MO 3"

(předkladatel:Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí inv. dotace na projekt "Vybudování podzemních kontejnerových stání v MO Plzeň 3")
Důvodová zpráva (36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2015 - přijetí inv. dotace na projekt "Vybudování podzemních kontejnerových stání v MO Plzeň 3")
Příloha č.1 (RO 36/2015)
Příloha č.2 (Sdělení MMP)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:4 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 15.2.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX