Bod č.7.:

EK/5 - 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu MO Plzeň 3

(předkladatel: Mgr. Škarda)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - zapojení finančních prostředků FRR do rozpočtu MO Plzeň 3)
Důvodová zpráva (1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - zapojení finančních prostředků FRR do rozpočtu MO Plzeň 3)
Příloha č.1 (RO 01/2016)
Příloha č.2 (Požadavek SVV)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:6 rok:2016

9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 15.2.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX