Bod č.4.:

ÚKEP/1 - Roční zprávy o postupu realizace Integrovaných plánů rozvoje města Plzně za rok 2015

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (1. Roční zpráva o postupu realizace IPRM „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ za rok 2015)
Příloha č.2 (2. Roční zpráva o postupu realizace IPRM „Plzeň – univerzitní město 2015“ za rok 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:55 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX