Bod č.8.:

EAP/1 - Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 – Slovany za rok 2015

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (tabulková část materiálu)
Příloha č.1 (audit)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:19 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 5.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX