Bod č.10.:

EAP/3 - Rozpočtové opatření č. 3/2016 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2016

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:21 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 5.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX