Bod č.9.:

EAP/2 - Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 - Slovany roku 2015, k 01.01.2016 a rozpočet účelových fondů na rok 2016

(předkladatel:p. Andrlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha (Sociální fond, FRR, RO č. 2/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:20 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 5.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX