Bod č.81.:

VZVZ/2 - Informativní zpráva o činnosti VZVZ ZMP + tabulka ukončených akcí za II. pol. 2015

(předkladatel:p. Kuthan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX