Bod č.9.:

FIN/1 - Úprava a doplnění žádosti o dotaci pro projekt „Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeň“

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení ZMP č. 498/2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:60 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX