Bod č.6.:

KV/1 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 24. 12. 2015 do 2. 2. 2016

(předkladatel:Mgr. Zarzycký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 24. 12. 2015 do 2. 2. 2016)
Důvodová zpráva (Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 24. 12. 2015 do 2. 2. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:57 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX