Bod č.7.:

NámK/1 - Návrh na volbu členů dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č.1-Usnesení ZMP č. 11 ze dne 19. 1. 2012, Usnesení RMP č. 495 ze dne 29. 3. 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:58 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX