Bod č.8.:

NámK/2 - Návrh na volbu člena představenstva společnosti Obytná zóna Sylván a.s.

(předkladatel:nám. Kotas)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (č. 1 Písemné prohlášení Mgr. Pavla Janouškovce)
Příloha č.2 (č. 2 Usnesení RMP č. 205 ze dne 19. 2. 2015)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:59 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX