Bod č.48.:

RadM/3 - Výkup podílu na pozemcích parc. č. 3851/68 a parc. č. 3851/69, oba k.ú. Bolevec, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od dvou fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usnesení ZMP č. 44/2016)
Příloha č.2 (důvodová zpráva leden 2016)
Příloha č.3 (záborový elaborát-grafická část)
Příloha č.4 (katastrální mapy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:101 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX