Bod č.75.:

OI+ŘEÚ/1 - Informativní zpráva o stavu čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce

(předkladatel:Ing. Grisník, Ing. Kuglerová)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva (Informativní zpráva o stavu čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2015 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 31.12.2015)
Příloha č.1 (Příloha informativní zprávy P1 )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX