Bod č.70.:

EVID/2 - Darování movitého majetku užívaného o.s. PONTON

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost o.s. PONTON, stanovisko BEZP MMP)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 57 ze dne 16.2.2012)
Příloha č.3 (seznam movitého majetku )
Příloha č.4 (doporučení KNM RMP)
Příloha č.5 (usnesení RMP č. 155)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:123 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX