Bod č.25.:

ORP/2 - Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a panem Vladimírem Prusíkem – III/18019 REKONSTRUKCE LETKOVSKÉ ULICE PLZEŇ - BOŽKOV

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti)
Příloha č.2 (orientační mapa)
Příloha č.3 (situace)
Příloha č.4 (letecký snímek)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (městské pozemky-modrá mapa)
Příloha č.7 (usnesení RMP č. 123 ze dne 18. 2. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:77 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX