Bod č.54.:

MAJ/5 - Uzavření smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby „17 rodinných domů, U Velkého rybníka, Plzeň – komunikace a inženýrské sítě“ – Blustery s.r.o., 2 fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (podmínky smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle čl. II. 1. návrhu usnesení)
Příloha č.2 (podmínky smluv o smlouvách budoucích kupních dle II. 2. návrhu usnesení)
Příloha č.3 (žádost)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ, vyjádření VO ORP vč. mapy)
Příloha č.5 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (rozsah přebírané TDI)
Příloha č.8 (koncepce výstavby – regulativ)
Příloha č.9 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.10 (doporučení KNM ze dne 15. 12. 2015 a ze dne 9. 2. 2016) (*)
Příloha č.11 (usnesení RMP ze dne 18. 2. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:107 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX