Bod č.29.:

ORP/6 - Uzavř. sml. o bud. sml. o zříz. věcného břemene - služebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Rozšíř. veřej. osvětlení Plzeň, ul. Klatovská – K Lávce

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti)
Příloha č.2 (smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti)
Příloha č.3 (orientační mapa)
Příloha č.4 (situace)
Příloha č.5 (letecký snímek)
Příloha č.6 (územní plán)
Příloha č.7 (městské pozemky-modrá mapa)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:81 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX