Bod č.51.:

MAJ/2 - Výkup pozemků v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (usn. ZMP č. 351 ze dne 12. 6. 2014 a usn. ZMP č. 111 ze dne 5. 3. 2015)
Příloha č.2 (výňatek z důvodové zprávy z června 2014)
Příloha č.3 (žádost vlastnice)
Příloha č.4 (stanovisko TÚ)
Příloha č.5 (záborový elaborát – grafická část)
Příloha č.6 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.7 (geometrické plány)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 9. 2. 2016) (*)
Příloha č.9 (usnesení RMP ze dne 18. 2. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:104 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX