Bod č.46.:

RadM/1 - Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ se třemi fyzickými osobami

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (usnesení ZMP č. 44 ze dne 28. 1. 2016)
Příloha č.3 (záborový elaborát)
Příloha č.4 (modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:99 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX