Bod č.56.:

MAJ/7 - Odkoupení vodovodních řadů v ulici Plaménková a Šafránová v k. ú. Bručná od společnosti MUREX Plzeň a.s. a fyzických osob

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádosti)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (trasa přebíraného vodovodního řadu)
Příloha č.4 (mapy)
Příloha č.5 (doporučení KNM ze dne 12. 1. 2016) (*)
Příloha č.6 (usnesení RMP č. 67 ze dne 4. 2. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:109 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX