Bod č.38.:

OI/2 - Odůvodnění významné veřejné zakázky s názvem „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ul. Plzeň - Božkov“ dle ustanovení § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Příloha č. 1) (*)
Příloha č.2 (Příloha č. 2)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:90 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX