Bod č.14.:

KŽP/1 - Žádost 20. základní školy Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Stonožkový záhon – obnova školního pozemku“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:65 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX