Bod č.62.:

MAJ/13 - Výkup pozemku parc. č. 2551/2 v k. ú. Doubravka do majetku města Plzně od fyzické osoby

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.3 (vyjádření vlastnice)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (mapy – modrá mapa, územní plán, letecký snímek, plán města)
Příloha č.6 (doporučení KNM RMP ze dne 9. 2. 2016) (*)
Příloha č.7 (komise RMO P4 ze dne 15. 2. 2016)
Příloha č.8 (usnesení RMP ze dne 18. 2. 2016) (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:115 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX