Bod č.15.:

KŽP/2 - Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Doubravka o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Obnova zeleně v areálu T. J. Sokol Plzeň – Doubravka“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:66 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX