Bod č.16.:

KŽP/3 - Žádost Kontrolní skupiny.cz z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Kolemplzne.cz – bikesharing pro Plzeň“

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:67 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX