Bod č.53.:

MAJ/4 - Výkup části pozemku parc. č. 2336/2 v k. ú. Plzeň pro stavbu "Rekonstrukce ulice Mezi Stadiony" od SK PETŘÍN PLZEŇ z.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost OI + zákres záborů a požadavku na výkup)
Příloha č.2 (vyjádření TJ Dynamo ZČE Plzeň, o.s. + zápis z konference TJ)
Příloha č.3 (vyjádření OI MMP)
Příloha č.4 (stanovisko ORP MMP + zákres výkupu)
Příloha č.5 (vyjádření MO Plzeň 2)
Příloha č.6 (snímky map)
Příloha č.7 (geometrický plán)
Příloha č.8 (doporučení KNM 15. 12. 2015)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 66 ze dne 4. 2. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:106 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX