Bod č.57.:

MAJ/8 - Změna usnesení ZMP č. 556 ze dne 4. 9. 2014 ve věci uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 8184/57, k. ú. Plzeň, společnosti ALFA 1963 a.s.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost o rozšíření výpůjčky s příslušnými doklady)
Příloha č.2 (vyjádření společnosti a souhlas se zařazením pozemku do výpůjčky vč. požadavku MAJ na vyjádř. ke stavu přípravy realizace podpisu KS)
Příloha č.3 (stanovisko TÚ MMP k výpůjčce)
Příloha č.4 (dříve přijatá usnesení RMP a ZMP)
Příloha č.5 (fotodokumentace)
Příloha č.6 (modrá mapa se zákresem předmětu výpůjčky a rozsahu prodeje, ÚP, LS OTM)
Příloha č.7 (geometrické plány)
Příloha č.8 (doporučení KNM RMP ze dne 9. 2. 2016)
Příloha č.9 (usnesení RMP č. 153 ze dne 18. 2. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:110 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX