Bod č.44.:

OK/1 - Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2016

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Vyhlášení Jednoletého dotačního programu - projekty 2016)
Příloha č.2 (Přehled vyřazených žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (Přehled posuzovaných žádostí o dotaci)
Příloha č.4 (Usnesení Komise ze dne 4. 12. 2014)
Příloha č.5 (Důvodové zprávy k 80 žádostem)
Příloha č.6 (Usnesení RMP č. 179 ze dne 18. 2. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:97 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX