Bod č.23.:

KŘTÚ/2 - Rozpočtové opatření rozpočtů SITMP a ZŠ

(předkladatel:nám. Šindelář)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Seznam dotčených ZŠ a ŠJ)
Příloha č.2 (Usnesení dle bodu 8 důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:75 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX