Bod č.20.:

KŘTÚ/12 - Schválení smlouvy o společném postupu při územním řízení na připravovanou stavbu "Doplnění přechodů pro chodce v křižovatce U Jána v Plzni"

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (návrh úpravy křižovatky U Jána - situace)
Příloha č.2 (návrh úpravy křižovatky U Jána – hranice mezi investory Město Plzeň a Policie ČR)
Příloha č.3 (Návrh na směny pozemků)
Příloha č.4 (Návrh smlouvy o společném postupu při územním řízení)
Příloha č.5 (Usnesení dle bodu 8 důvodové zprávy)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:71 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX