Bod č.78.:

KŘTÚ/13 - Přehled obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo za III. a IV. čtvrtletí 2015 a Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2015

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za III. čtvrtletí roku 2015)
Příloha č.2 (Přehled obsazenosti PD Rychtářka a PD Nové divadlo za IV. čtvrtletí roku 2015)
Příloha č.3 (Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2015)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX