Bod č.21.:

KŘTÚ/14 - Koordinace významných dopravních staveb v Plzni v letech 2016 – 2019 (SUPERDIO)

(předkladatel:nám. Náhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Seznam významných stavebních akcí s předpokladem realizace v letech 2016 – 2019)
Příloha č.2 (Usnesení Komise RMP pro dopravu)
Příloha č.3 (Návrh smlouvy o technické pomoci při realizaci dotčených staveb)
Příloha č.4 (Usnesení VZVZ č. 2/2016 ze dne 3. 2. 2016 ve věci doporučení k udělení výjimky)
Příloha č.5 (Usnesení RMP č. 118 ze dne 18. 2. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:72 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX