Bod č.77.:

ORG/3 - Otevřený dopis Unie orchestrálních hudebníků, Herecké asociace, Unie profesionálních zpěváků

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX