Bod č.40.:

ŘÚSO/1 - Změna zřizovací listiny Knihovny města Plzně, příspěvkové organizace.

(předkladatel:nám. Baxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - Úplné znění zřizovací listiny Knihovny města Plzně, p. o.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:93 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX