Bod č.65.:

PROP/1 - Prodej pozemků v souvislosti se stavbou „Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ se společností ŘSD ČR za účelem realizace veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (výpočty kupní ceny)
Příloha č.2 (žádosti)
Příloha č.3 (stanovisko ORP)
Příloha č.4 (fotodokumentace)
Příloha č.5 (územní plán)
Příloha č.6 (letecký snímek)
Příloha č.7 (orientační mapa)
Příloha č.8 (majetek města)
Příloha č.9 (usn. RMP č. 1345/2015 a ZMP č. 44/2016)
Příloha č.10 (usn. RMP č. 186/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:118 rok:2016

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX