Bod č.72.:

PRIM/3 - Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Odpověď technického náměstka ze dne 2. 2. 2016)
Příloha č.2 (Odpověď ORP MMP ze dne 5. 2. 2016)
Příloha č.3 (Dopis investora ze dne 26. 1. 2016)
Příloha č.4 (Odpověď primátora ze dne 22. 2. 2016)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

14. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 3.3.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX