Bod č.5.:

TAJ/2 - Projednání informativních zpráv na 10. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany - blok I. (vystoupení hostů)

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:17 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 5.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX