Bod č.16.:

TAJ/4 - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2016

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Informativní zpráva č.1 (Zápis 15. 2. 2016)
Informativní zpráva č.2 (Zápis 21. 3. 2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:26 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 5.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX