Bod č.17.:

TAJ/5 - Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 11.01.2016 do 21.03.2016

(předkladatel:Ing. Rada)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:27 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 5.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX