Bod č.15.:

EAP/4 - Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02-03/2016

(předkladatel:Bc. Lokajíček)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha (Usnesení Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 02 - 03/2016)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:25 rok:2016

10. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 5.4.2016

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX